Filter System

Filtersystemet Beauty Line

Skyddar nagelterapeuten genom att rena luften från de gaser, partiklar och lukter som uppstår vid arbete med gel och akryl. Arbetsmiljöverkets har som krav på nagelterapeuter att de ska ha ett punktutsug. Luftföroreningarna ska effektivt fångas upp med en avskiljningsgrad på 99 % av både gaser och partiklar. Beauty Line är testat av Statens Provningsanstalt och filtersystemet uppfyller de krav som arbetsmiljöverket ställer. Resultatet visar att filtersystemet tar bort mer än 99,8 % av gaserna och mer än 99.95 % av partiklarna. Beauty Line är det enda filtersystem som är testat av ett oberoende institut och som håller de riktlinjer som Arbetsmiljöverket gett.

3 artiklar

per sida

3 artiklar

per sida